Maatwerk, ontwerp en uw privacy

Hoe gaat dit in z’n werk?

Het resultaat moet altijd een interieur zijn dat aan al uw wensen voldoet, het wordt immers speciaal voor u gemaakt. Om samen tot uw meest ideale interieuroplossing te komen, werken wij via een stappenplan.

 1. Inventarisatie van uw wensen
  In het eerste gesprek luisteren we goed naar uw specifieke wensen en eisen van het meubel of het interieur. Een bouwkundige tekening, sfeerplaatjes en een budget zijn zeer welkom bij de eerste bespreking. Uiteraard werken we ook aan de hand van ontwerpen en tekeningen van derden zoals architecten, projectinrichters of de opdrachtgever zelf.
  Ook voor turn-key projecten inclusief vloerafwerking en bouwkundig-, installatie- en schilderwerk bent u bij ons aan het juiste adres.

 2. Ontwerp en offerte
  Op basis van gemaakte afspraken maken wij een 3D presentatie voorzien van een offerte of prijsindicatie. We zorgen ervoor dat de prijs en de kwaliteit in balans blijven.

 3. De punten op de i
  We bespreken de gespecificeerde prijsopgave en het ontwerp met de opdrachtgever. Vervolgens toetsen we of deze nog voor verbetering vatbaar zijn.

 4. Goedkeuring
  Het ontwerp en een gespecificeerde prijsopgave zijn de basis voor een soepel lopend project en voorkomt verrassingen. Deze worden daarom door beide partijen goedgekeurd.

 5. Werkvoorbereiding
  Zodra alle gegevens bekend zijn, begint de werkvoorbereider met uw project. Hij meet in, werkt alles technisch uit, bestelt de benodigde materialen en begeleidt de productie verder. Dankzij onze manier van werkvoorbereiding zijn wij in staat om eventuele knelpunten voor aanvang van de productie op te lossen. Hiervoor moeten wel alle details in een vroeg stadium bekend zijn.

 6. Productie
  Als alle materialen binnen zijn, starten we met het productieproces. Hierbij maken we gebruik van de combinatie van vakmensen en een zeer uitgebreid machinepark. Indien er lakwerk aan uw meubel zit, spuiten we dit in onze eigen spuiterij.

 7. Monteren ter plaatse
  Onze eigen ervaren vakmensen dragen er zorg voor dat uw interieur met een minimum aan overlast en volgens afspraak geplaatst wordt.

 8. Klanttevredenheid
  Meer dan 80% van onze opdrachten komt voort uit bestaande relaties. Na afloop van het project horen wij dan ook graag uw mening over onze geleverde prestatie, zodat als er verbeterpunten mochten zijn, we dit weer mee kunnen nemen naar ons volgende project.

Over ons PRIVACYbeleid

Braamhorst Interieurs geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

VERTROUWELIJK

Bezoeken website

U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf prijs te geven. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u vragen om bijvoorbeeld met u te corresponderen, uw aanvraag te verwerken of een inschrijving te kunnen verwezenlijken.

Hoe gebruiken we informatie?

We zullen u altijd laten weten hoe we deze informatie gebruiken. Braamhorst Interieurs stelt deze gegevens onder geen beding zonder uw toestemming beschikbaar aan derden, behalve:

 1. als Braamhorst Interieurs hier wettelijk toe verplicht wordt;

 2. als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruikers van Braamhorst Interieurs diensten of om de rechten van Braamhorst Interieurs te beschermen.

Uw gegevens bij offerteaanvragen en acties

Als u reageert op een offerte of een actie, vragen wij uw naam, adres en e-mailgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om uw offerteaanvraag te kunnen behandelen, de actie uit te voeren en om de reacties op de actie te meten.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Braamhorst Interieurs op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

Hoe gaat Braamhorst Interieurs om met veiligheid en kwaliteit?

We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie en zullen zo snel mogelijk aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden in uw persoonlijke informatie voldoen.

Social media

Wanneer Braamhorst Interieurs foto’s op de website en/of facebookpagina wil plaatsen van het gemaakte project zullen wij dit vooraf altijd met u bespreken en u om toestemming vragen. U behoudt ten allen tijde het recht om de foto’s door Braamhorst Interieurs te laten verwijderen.

Links naar andere websites

Onze site bevat links naar andere websites. Deze sites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Braamhorst Interieurs accepteert geen verantwoordelijkheid voor de privacy reglementen en/of de inhoud van deze sites.

COOKIE STATEMENT

Cookies

Braamhorst Interieurs maakt geen gebruik van cookies.

Contact persoon: Tanja Wiersma E info@braamhorst-interieurs.nl